Opiekun naukowy koła

dr hab. Anna Błasiak

Zarząd koła w kadencji 2019/2020

Przewodnicząca: 

ddddd

ccccc

eeeee

Zarząd koła w kadencji 2018/2019

Przewodnicząca: Joanna Sałek 

ddddd

cccccc

eeeeee

Zarząd Koła w kadencji 2015/2016


Przewodnicząca: Anna Chrzanowska

Zastępczyni przewodniczącej: Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik: Justyna Sonik

Rzecznik: Magdalena Walczak

Sekretarz: Maciej Dulewicz

Grafika: Judyta Jabłońska

 

Administracja strony internetowej: Karolina Cibor

Przewodniczące projektu Neuroscience for Kids: Gabriela Ilków, Paulina Nowak

Koordynator konkursu BrainBee: Mikołaj Duczmal


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Neuronus IBRO&IRUN Neuroscience Forum: Izabela Porębska

Zarząd Koła w kadencji 2014/2015


Przewodnicząca: Anna Chrzanowska

Zastępczyni przewodniczącej: Wioletta Tarasek

Skarbnik: Aleksandra Trenk

Rzecznik: Dominika Korol


Dział Promocji:

Fotograf: Małgorzata Dąbrowska

Informacje: Karolina Cibor

Media: Łukasz Bijoch


Dział Rozrywki:

Wydarzenia Wewnętrzne: Paulina Cieślik, Katarzyna Kita

Wydarzenia Naukowe: Joanna Sowa


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Neuronus IBRO&IRUN Neuroscience Forum: Tomasz Kruk

 

Zarząd Koła w kadencji 2013/2014:

Przewodniczący: Alan Kania

Zastępca przewodniczącego: Łukasz Chrobok

Sekretarz/skarbnik: Aleksandra Trenk

 

Przewodnicząca Komisji ds. Wydarzeń Naukowych: Ania Podczaska

Przewodnicząca Komisji ds. Organizacji Imprez: Paulina Cieślik

Przewodnicząca Komisji ds. Integracji Między Kołami: Paulina Grubba

Przewodnicząca Komisji ds. Informacji: Karolina Cibor

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Neuronus IBRO&IRUN Neuroscience Forum: Iwona Kmieć

Fotograf: Marta Hereta

 

Zobacz również

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną listą Władz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi .

A także listą Władz Instytutu Zoologii .